Kids Church

3/6/20232 min read

Every Sunday Morning

at 10.30 am

"Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. (Markus 10: 14)

Related Stories